Přejít na obsah


Fotka
* * * * - 1 hlasy

Dolní Rakousko X. - Gars am Kamp

Příspěvek od MikiHamza , 05 listopad 2016 · 6 779 Zobrazení

reportáž
Dolní Rakousko X. - Gars am Kamp

Městys Gars am Kamp je nejjižnějším správním celkem okresu Horn. Spolu s dalšími dvanácti malými obcemi pod svou správou leží v oblasti Waldviertel v malebném údolí řeky Kamp, která teče na jih do řeky Krems, která se pak po pár kilometrech vlévá do Dunaje. Díky strategické poloze byla oblast osídlena už ve starší době kamenné. Jsou zde nálezy halštatské a laténské kultury i markomanského osídlení. Od 11. století zde působili Babenbergové, rakouský markrabě Leopold II. sem dokonce přesunul z Melku své sídlo. Další vlastnící Garsu, Kuenringové, zde vybudovali hrad, který byl přestavěn dalším vlastníky na renesanční zámek v 16. století. Bohužel v 19. století byl opuštěn a stal se ruinou. Od druhé poloviny 19. století se stal Gars am Kamp letoviskem, jehož vysoká návštěvnost byla podpořena výstavbou železnice na konci 19. století. V současnosti je údolí řeky Kamp chráněnou oblastí, zaměřenou na turistiku, a samotné město Gars má od roku 2003 status klimatických lázní (Luftkurort).
Gars am Kamp

Vlastní centrum je poměrně malé. Na hlavním náměstí je kromě farního kostela sv. Šimona a Tadeáše budova radnice na níž je umístěna kamenná tržní míra na obilí ze 14. století. Té je věnovaná cache GC5NHYK Schätze entdecken - Garser Metzen #9 ze série zaměřené na zajímavá místa okresu Horn. Většina pěkně opravených budov v centru je památkově chráněných, od nejstarších ze 16. století, až po novější z 20. století. Vedle nich jsou tu i drobné sakrální objekty, za pozornost stojí morový sloup se svatou trojicí a Sv. Josefem a Pannou Marií.
Gars am Kamp - radnice

Garser Metzen

Gars Am Kamp - kostel

Gars am Kamp - kašna

Gars Am Kamp - morový sloup

Gars am Kamp - Café Adler

Gars jako bydliště nebo letní sídlo využívaly i známé osobnosti, např. skladatel Franz von Suppé, ale nejznámější osobností spojenou s tímto místem je zřejmě populární zpěvák Falco, kterému zde byly věnovány dvě cache. Kromě zajímavé mysterky GC45W85 Who am I?, která má pěknou finálku, zde byla ještě tradiční cache GC35KD4 FALCO - check it out, joe, ha v lázeňském parku nedaleko jeho památníku, která je již bohužel archivovaná.
Gars am Kamp - Falco - památník

Na druhém břehu řeky Kamp v Thunau am Kamp pod ruinou zámku v blízkosti farního kostela sv. Gertrudy začíná multicache GC1MPRQ Jerusalemkreuzweg. Trasa, na které se zjišťují indicie pro výpočet finálních souřadnic sleduje křížovou cestu, která vede kolem kostela k sousoší Kalvárie vedle jednoho z vchodů do hradu. Areál hradu je v současnosti opravován a využíván pro kulturní účely. Není zde ale žádná expozice, pro turisty je pouze na věži zbudována vyhlídka.
Thunau - Ukřižování

Gars am Kamp

Gars am Kamp - hrad - vchod

Gars am Kamp - hrad

Pod zámkem je vlakové nádraží společné pro Gars i Thunau. Cache GC6ME73 Bahnhof Thunau zde umístěná není nic zvláštního, ale nádraží díky historické budově stojí za vidění.
Nádraží Gars-Thunau

Další cache už jsou mimo vlastní městys. Směrem na jih je několik kešek v údolí v blízkosti řeky Kamp. Neukazují žádná pozoruhodná místa, většina z nich je obyčejných. Na skalnatém kopci nad řekou Kamp na jih od Thunau je zřícenina hradu, jehož název je odvozen od podobné pověsti, jakou máme u nás s Horymírem a Šemíkem. Tomuto místu je věnovaná stejnojmenná tradiční cache GCR7YV Schimmelsprung. Hrad byl založen koncem 12. století a zanikl na konci 14. století. Kromě tradiční cache vás k jeho pozůstatkům dovede i multicache GC46ZY6 Rock the ruin.
Údolí řeky Kamp

Další ruině je věnovaná cache GC1VRK0 KPKT 03: Ruine Klösterl, která je součástí malé série čtyř kešek, které jsou zakončeny bonusovou. Série je rozložena podél řeky Kamp od Altenhofu, který je cca 6 km jižně od Garsu, po Kamegg, ležící cca 1 km severně od něj. Na místě samotném se zachovaly zbytky zdí kláštera, který zde byl od 13. do 15. století.
Ruine Klösterl

V obci Buchberg, ležící na pravém břehu řeky Kamp ještě jižněji od Garsu, je zajímavý zámek. Původní hrad z 12. století byl mnohokrát přestavovaný, nejdříve v 16. století, pak v 17. století na zámek, a nakonec koncem 19. století. Cache GC3262X Kleines Abenteuer beim Schloss není v bezprostřední blízkosti zámku, ale kousek od něj na místě s pěkným výhledem.
Další velké množství kešek je jihovýchodně od Garsu. Je zde asi 10 tradičních PMO kešek. I když to na mapě vypadá jako okružní série, jedná se o samostatné kešky různého provedení, zaměřené vždy na nějakou místní zajímavost. Provedení některých z nich je originální.
Nádherný výhled na Gars a údolí řeky Kamp je z vyhlídky, kde byla nyní archivovaná cache GC1ZDKM DIE HAMERLING-WARTE. Vyhlídka je pojmenovaná po rakouském učiteli a spisovateli R.J.Hammerlingovi, který žil v 19. století. Originální provedení má cache GC32ND5 Der Opfer- Schalenstein, umístěná nedaleko pozoruhodného kamene. Jak napovídá název cache, buď by to mohl být kultovní obětní kámen (Opferstein) nebo jde jen o dílo přírodních procesů, které vytvořily miskovité prohlubně (Schalenstein). Vysoce ceněná cache GC3K678 Die Büchse der Pandora (Pandořina skříňka) má zajímavé mechanické řešení. Na kraji vesnice Maiersch se u staré sklepní uličky nachází cache GC30ADY Der Kellergraben in Maiersch, kde je pěkný pohled na nedaleký kostel sv. Filipa a Jakuba.
Maiersch

Na příjezdových cestách do Garsu od severovýchodu jsou u dvou kapliček cache GC6Q2DQ Marterl Nr. 1 a GC6Q2DT Marterl Nr. 2. Možná se tato minisérie dočká rozšíření, neboť podobných pěkných kapliček bez kešky je v okolí ještě spousta.
Severozápadně od Garsu se nachází malá osada Wolfshof, která byla panským sídlem od 14.století. Vedle budovy připomínající hrad je zde pěkná kaplička. Na toto místo přivede od Garsu minipowertrail GC5F931 NKR, což je zkratka pro Nistkastenrunde (okruh ptačích budek). Začátek i konec je na malém parkovišti u kapličky u silnice směrem na Sankt Leonhard am Hornerwald. Celý powertrail sestává z 28 tradičních kešek různého provedení, od velikosti nano po regular, umístěných podél širokých cest, takže lze celou, asi 8 km dlouhou nenáročnou trasu absolvovat na kole nebo pěšky, a to i s kočárkem. První část vede vzhůru zalesněným údolím potoka Hirschbach, pak se pokračuje mezi poli do Wolfshofu, odkud se jde opět lesem podél silnice zpět.
Wolfshof

Jihozápadně od Garsu je další menší vesnice Tautendorf. Kromě pozdně barokního kostela sv. Josefa zde není nic pozoruhodného, ale díky několika kratším powertrailům je lákadlem pro sběratele bodů a turisty. Směrem na jihovýchod vede první trasa série GC6ECFJ TS z Tautendorfu do Stiefernu. Druhá série, GC6EJGW ST, vede naopak jinou trasou zase zpět ze Stiefernu do Tautendorfu. Stiefern leží na řece Kamp asi 7 km jihovýchodně od Tautendorfu a 7 km jižně od Garsu a patří již do správního celku Schönberg am Kamp, který je v okrese Krems-Land, ve kterém je větší část trasy obou sérií.
Třetí série, GC6MXYV TWT, pak tvoří okruh severozápadně od obce. Trasa zasahuje do území městysu St. Leonhard am Hornerwald, který leží v nejsevernějším cípu okresu Krems-Land. Série TWT na rozdíl od první dvou, které překonávají značné převýšení, vede v podstatě po rovině, částečně po asfaltových a částečně širokých lesních cestách, takže je vhodná pro cyklisty i pěší, a to i s kočárky nebo dětmi. Jediným problémem je neexistence možnosti občerstvení po cestě, kdy cesta vede jen kolem pár osamělých zemědělských usedlostí.
Každá ze sérií má kolem 30 kešek, které mají různou kvalitu, TWT jich má 32. Pro nás je nejmarkantnější přeceňování velikosti schránek. Tzn., že skutečná velikost je minimálně o stupeň nižší, než je udaná. Takže když je napsáno, že krabička je velikosti "small", je to obvykle malinká krabička od léků nebo od krému, a pokud je velikost "mikro", je to titěrná ampulka velikosti "nano". A i na v Rakousku oblíbené skleničky od zavařenin dojde. Dalším místním prvkem je, že chybí hint, který je nahrazen názvem cache, a v listingu pouhý odkaz na první cache série, celý text listingu tedy je "genaues Listing siehe TWT 1". Pokud je název "Apfelbaum", "Baumstumpf" či "Der kleine Fels", tak je to jasné, ale u takového "Blick auf Tautendorf" (pohled na Tautendorf), kde je keška-filmovka pod kamenem na kraji pole, to moc nepomůže. Pokud tedy člověk nevládne němčinou, je potřeba si potřebné dopředu přeložit, nebo v terénu spoléhat na stopařské dovednosti.
Tautendorf

Zaiserkreuz

Další dvě cache u obce Tautendorf jsou věnovány moderním uměleckým dílům v přírodě. Jedním z nich jsou třeba vztyčené kamenné pilony evokující Stonehenge, kterým je věnována cache GC5NHZ0 Schätze entdecken - Windwaage #10. Nedaleko jsou pak na kraji lesíka umístěny jakoby staré kovové kříže připomínající zanedbaný hřbitov, kde je PMO cache GC33C8P Wachtberg - Friedhof der Stellvertreter.
Windwaage

Friedhof der Stellvertreter

V lese mezi Tautendorfem a Thunau bylo nalezeno slovanské sídlo, které zde bylo cca 200 let od 8. století. U nejviditelnějších pozůstatků, obranného valu, je PMO cache GC37JET Auf der Schanze. Na místě stále probíhá archeologický průzkum, který prokázal, že na tomto místě bylo osídlení již v pozdní době bronzové, později pak keltské a germánské.
Geopark - slovanské opevnění

Slovanské opevněné sídlo

Další zajímavá místa s keškami jsou u obce Kamegg severně od Garsu při silnici na Rosenburg. Z parkoviště pod skálou, tyčící se nad řekou, je přístup ke dvěma keškám. Vlastní skále je věnovaná již druhá verze jednoduché earthcache, GC3AB0H Amphibolit(e) 2.0, kde stačí na informační tabuli najít pár údajů. Kousek od skály je pak pěkná kaplička z konce 17. století s keškou GC1TZ6Q Die Kamegger Bründlkapelle.
Gars am Kamp - amfibolitová skála

Gars am Kamp - kaplička Panny Marie

Nad obcí Kamegg je vidět zřícenina hradu, který je poprvé zmiňován v roce 1150, kdy patřil pánům z Chambecha, od 14. století pak pánům z Kamegg-Kaja. V 17. století pak zanikl, když byl připojen k panství Rosenburg. K zřícenině vás dovede multicache GC1V8B8 KPKT 04: Der Kreisgraben in Kamegg, což je keška ze série, jejíž bonusovka GC1VRQZ KPKT: Bonus nebude zřejmě daleko odtud.
Kamegg - zřícenina hradu

Údolí řeky Kamp je opravdu malebné a stojí za návštěvu. Další množství krásných míst s památkami na bývalé osídlení je možno najít zejména mezi obcemi Rosenburg a Steinegg, kde je navíc i velká koncentrace kešek.
Do Garsu i dalších míst kolem řeky Kamp se dá pohodlně autem dostat s okresního města Horn směrem na jih po silnici B34 na Langenlois a Krems an der Donau. Cesta vlakem by bohužel kvůli zrušené trati mezi Zellerndorfem a Sigmundsherbergen byla komplikovaná, muselo by se jet oklikou přes Stockerau (ze Znojma) nebo Vídeň (z Břeclavi), což by cestu prodloužilo a prodražilo.  • 1Fotka
panzerstepan
lis 07 2016 11:16

Skoda ze je zrusen ten vlacek. Jinak to je zajimave . Diky

    • 0
Fotka
MikiHamza
lis 07 2016 12:38

Skoda ze je zrusen ten vlacek. Jinak to je zajimave . Diky

Jj, a není to tak dávno, bylo to v roce 1998, viz listing cache GC2HB76 Plattform Pulkau a.D., zmíněné v článku o Pulkau. Kromě ní trať připomíná ještě cache GC2EMQ6 v Sigmundsherbergu, umístěná u viaduktu přes Maigner Bach. 

    • 0

Červenec 2024

P Ú S Č P S N
1234567
891011121314
15 161718192021
22232425262728
293031    

Poslední komentáře

Poslední příspěvky

Reklama