Přejít na obsah


Fotka
- - - - -

Dva dny v Paříži

Příspěvek od MikiHamza , 25 prosinec 2017 · 14 448 Zobrazení

reportáž
Dva dny v Paříži

Hlavní město Francie je jedním z turisticky nejnavštěvovanějších míst na světě. Láká návštěvníky nejen na historické památky, kulturu či moderní architekturu, ale je i centrem módy, gastronomie či umění. Jak je to ale s geocachingem? Má Paříž i v této oblasti širokou a lákavou nabídku? Vzhledem k snadné dosažitelnosti není problém se o tom na vlastní oči přesvědčit.
Podívat se dnes do Paříže je snadné. Existuje pravidelné autobusové, vlakové i letecké spojení, ani autem to není tak daleko. Cestovní kanceláře tam vypravují zájezdy skoro každý týden. Nejčastější jsou poznávací zájezdy od jednoho do tří dnů, zaměřené na nejatraktivnější místa. A právě jeden takový jsme si po předchozích zkušenostech z jiných evropských metropolí zvolili. Dva dny pobytu v Paříži se sice mohou zdát málo, ale na centrum města to stačí, pokud člověk oželí vzdálenější místa, jako je moderní čtvrť La Défense nebo zámek ve Versailles, jejichž návštěva bývá součástí vícedenních zájezdů.
Paříž má dlouhou historii, kterou započali Galové z kmene Parisiů asi 300 let př.n.l. Osadu s názvem Lutetia obsadili Římané v roce 52 př.n.l. Během jejich nadvlády, kdy město neslo název Civitas Parisiorum, nebylo v Galii nějak významné, takže z té doby se moc památek nezachovalo. Římskou nadvládu po vpádech Germánů či Hunů ukončili až v roce 508 n.l. Frankové, kteří pod vedením Chlodvíka učinili z Paříže hlavní město Franské říše. Na nějakou dobu ztratila Paříž pozici metropole říše, byla sužována nájezdy Vikingů a Normanů, i střídáním vládců, aby se nakonec zvolením Hugo Kapeta králem v roce 987 stala hlavním městem Francie, nástupcem Západofranské říše. Původní osídlení bylo na ostrově Cité na řece Seině a postupně se rozšiřovalo na obou březích. Koncem 12. a začátkem 13. století došlo k velkému rozmachu, kdy byly postaveny základy Louvru či chrámu Notre-Dame. Další velký rozvoj města byl v období renesance, kdy třeba v 16. století byl položen základ sbírce uměleckých děl v Louvru. V období baroka v 17. století pak město dostalo současnou podobu, kdy na místě stržených hradeb vznikly současné široké bulváry. Z tohoto období je např. budova Invalidovny či náměstí Vendôme. Sídlo krále bylo z Louvru přeneseno do Versailles. Mezi revolucemi v letech 1789 a 1848 byl Napoleonem Bonapartem postaven mimo jiné známý vítězný oblouk. V roce 1889 byla ke světové výstavě postavena Eiffelova věž jako hlavní reprezentant secese, která též vtiskla Paříži výraznou podobu. V roce 1973 byla pak postavena výšková budova Montparnasse jako první a poslední v centru Paříže, které si má nadále ponechat svůj historický ráz, takže výška nových budov je omezena. Nové výškové budovy tak vyrůstají od 60. let zejména ve čtvrti La Défence, ležící mimo vnitřní Paříž. Ta je ohraničena silničním okruhem zvaným Périphérique s průměrem cca 10 km, v jehož centru se nachází v okolí ostrova Cité první z dvaceti ve spirále položených městských částí. Vlastní centrum Paříže tedy není nijak velké a není problém se zde pohybovat pěšky. Je zde ale velice hustá síť linek metra a městských autobusů, které lze v případě potřeby využít, i když systém jízdenek a jejich cena není nejvýhodnější. Hromadná doprava se hodí spíše pro delší přejezdy (jednorázové jízdenky) nebo velice časté ježdění (časové jízdenky).
Pokud se účastník zájezdu podřídí programu, přesunuje se s průvodcem od jedné zajímavosti k druhé, při krátkých zastaveních si vyslechne výklad, někde je dán prostor k návštěvě objektů, který bývá dost omezený (1,5 - 2 hodiny na Louvre není pro milovníka umění asi dostatečné), nebo volno pro návštěvu restaurací či obchodů. Další možností je buď částečná nebo žádná účast na nabídnutém programu, kdy si účastník zvolí vlastní program. V obou případech je prostor na geocaching. Na rozdíl od předešlých zájezdů, které jsem absolvoval jako jediný kačer mezi mudly, jsme se tentokrát zúčastnili jako malá skupinka kačerů, takže jsme zvolili variantu vlastního programu, i když jsme navštívili shodná místa, jako zbytek zájezdu. Jen jsme si určovali vlastní tempo, a místo přesunů metrem jsme pěkně šlapali po svých, neboť v podzemních tunelech, až na výjimky, kešky nejsou.
Přiložené obrázky Přiložené obrázky
Atrakcí číslo jedna je Eiffelovka, a kdo na ní nebyl nahoře, nebyl v Paříži. Aspoň tak to tvrdí průvodci. K ní tedy vedou první kroky po příjezdu do města, kdy opouštíme autobus na Trocadéru u paláce Chaillot, postaveného pro výstavní účely. Mezi jeho dvěma křídly je prostranství, z něhož je nejkrásnější výhled na Eiffelovku. A taky jedna z nových virtuálek GC7B6KT VIRTUAL REWARD 2017-2018: TOUR EIFFEL. Další, GC7B9JV At the top of the Eiffel tower, čeká na návštěvníky přesně tam, jak říká její název. Což může být pro toho, kdo trpí závratí, docela problém. A navíc to není levná záležitost, po nedávném zvýšení cen je to za 25 €, resp. 19 €, pokud si do druhého patra vyšlápnete těch cca 800 schodů po svých. Co by ale kačer neudělal pro to, aby se mohl zvěčnit u kanceláře samotného Gustave Eiffela, což je podmínkou pro zalogování. A jako bonus je zde nádherný výhled, ať už přes Bouloňský lesík na moderní čtvrť La Défence, nebo na druhou stranu přes Martova pole, Vojenskou akademii a palác Unesco na vež Montparnasse. Přiložené obrázky Přiložené obrázky Přiložené obrázky Přiložené obrázky
V okolí věže, hlavně na Martových polích je dost tradičních kešek, bohužel na takto exponovaných místech trpí vysokou návštěvností, takže hodně z nich bývá mimo provoz. Doporučit lze hned vedle Eiffelovky jednoduchou vtipnou stromovou kešku GC5552H Eiffel Power. Kromě enormního množství mudlů jsou odlovy komplikovány zvýšenými bezpečnostními opatřeními, kdy přístup pod věž už není volný, ale prochází se důkladnými kontrolami jak na letištích, a všude v okolí se pohybují policisté. Nejbližším objektem, kam turisté odtud míří, je areál Invalidovny, ve kterém je nyní několik muzeí zaměřených na vojenství.
Přiložené obrázky
I když cestovní kanceláře inzerují možnost prohlídky, málokdo mívá zájem, takže se pokračuje k řece Seině, a po jejím levém břehu se kousek proti proudu dostaneme k muzeu d'Orsay s tradiční keškou GC6EPBA Museé d'Orsay. Bývalé stejnojmenné nádraží bylo přestavěno z důvodu nevyužívání na současnou galerii s moderním uměním, která byla otevřena v roce 1986. Představuje protipól k Louvru, ležícímu na protějším břehu.
Přiložené obrázky Přiložené obrázky
Odtud už je to jen kousek na ostrov Cité, tvořící centrum Paříže, která byla založena právě zde, a dlouho byla omezena jen na jeho území. Před katedrálou Notre-Dame je v dlažbě vsazena bronzová hvězdice, tzv. point zéro, neboli nultý bod, který označuje historický střed Paříže, a od nějž se měří vzdálenost po cestách od města. I ten dostal nedávno svoji virtuálku GC7B9MC Virtual Reward,Le Point Zéro des Routes de France. Vedle světoznámé katedrály je v současnosti na ostrově nejrozsáhlejším komplexem budov Justiční palác, rozkládající se na místě prapůvodního královského paláce. Justičnímu paláci je věnována jednoduchá mysterka GC52806 LE PALAIS DE JUSTICE.
Přiložené obrázky
Cestou ke katedrále po nábřeží je dominantou na protějším břehu věž sv. Jakuba, která je pozůstatkem pozdněgotického kostela. Je jednou z mnoha památek UNESCO v Paříži a je součástí francouzské Svatojakubské poutní cesty. Před ní je náměstí Châtelet, uprostřed kterého je Palmová fontána se Sloupem vítězství na počest Napoleonova tažení do Egypta. Po obou stranách náměstí jsou budovy divadel.
Přiložené obrázky
Dominantou ostrova Cité je gotická katedrála Notre-Dame. Byla postavena na místě bývalého římského chrámu a pozdější ranně křesťanské baziliky sv. Štěpána. Tradiční keška GC5NHTC Notre-Dame de Paris byla v době naší návštěvy mimo provoz, takže jsme se zastavili u pomníku Jan Pavla II. stojícího vedle katedrály pro kešku GC6E6NT Karol Wojtyła.
Přiložené obrázky Přiložené obrázky Přiložené obrázky Přiložené obrázky
Ostatní účastníci zájezdu pokračovali na levý břeh Seiny do Latinské čtvrti, kde měli po krátké procházce volno na další prohlídku nebo na večeři v některé z typických malých restaurací. My jsme pokračovali přes ostrov sv. Ludvíka na náměstí Bastilly, kam pro nás měl přijet autobus. Cestou jsme se zastavili u jedné ze tří starších virtuálek, GCE488 lettre de cachet, abychom se vyfotili s ženským torzem v parčíku.
Přiložené obrázky
Ještě než jsme pak odjeli na ubytování mimo Paříž, čekala na nás přímo na náměstí překvapivě velká keška GC75ECE 1789 La prise de la Bastille, která je sice uváděna jako tradiční, ale otevírá se důmyslným kódovacím zámkem, takže u nás by asi byla publikována jako mysterka. Na rozdíl od některých jiných kešek, které měly sice udávanou velikost small, ale ve skutečnosti to byly mikrovky, tady velikost v podstatě odpovídala, a i když je na velice rušném místě, je vhodná pro ukládání cestovatelů.
Po noclehu v hotelu F1 mimo město byl druhý den pobytu v Paříži věnován pravému břehu Seiny. Autobus nás vyložil ve čtvrti Montmartre přímo před kabaretem Moulin Rouge.
Přiložené obrázky
Je s podivem, ale ten svou kešku nemá. Zato ji má Muzeum erotiky založené v roce 1997, které ale doplatilo na současnou vlnu genderové politiky, a v roce 2016 bylo uzavřeno. Podobně na tom je i keška GC69105 [+18 ans] La baguette magique ..., která byla též v době naší návštěvy zrovna ztracená. Po krátké procházce po vykřičeném bulváru Pigalle jsme začali úzkými uličkami stoupat na kopec Montmartre, který je nejvyšším místem v Paříži. Zatímco nejnižší nadmořská výška při řece je 25 m n.m., vrchol "hory", jak jí Francouzi říkají, je ve výšce 130 m, přičemž průměrná výška města je kolem 60 m. Příjemným místem pro zastávku je náměstí Abatyší s malým parčíkem, secesní stanicí metra a novogotickým kostelem sv. Jana se secesní výzdobou. V době naší návštěvy v době adventu byl na náměstí velký stánek s prodejem kaštanů. Největší atrakcí je zde ale tzv. "Zeď lásky". Na ní je na glazovaných dlaždicích napsána větička "Miluji Tě" ve všech možných jazycích. Nechybí zde ani stylová virtuální keška GC7B86B Je t'aime!♥, kde je úkolem najít příslušnou větičku ve svém rodném jazyce a udělat fotku.
Přiložené obrázky Přiložené obrázky Přiložené obrázky Přiložené obrázky
Další nová virtuálka je na vyhlídkové plošině před bazilikou Sacré-Coeur, neboli bazilikou Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Tato stavba na vrcholu kopce Montmartre je jedním z nejviditelnějších a nejnavštěvovanějších míst v Paříži i proto, že je poutním místem. Byla dokončena až po 1. světové válce, a je postavena ve směsi byzantského a románského slohu. Virtuálka GC7B8YJ I ♥ Montmartre! vyžaduje pouze fotku s vlastním nickem u dalekohledu.
Přiložené obrázky
Cesta dolů směrem na náměstí Vendôme pokračuje před 9. obvod, který je známý množstvím divadel. Těm je věnována keška GC1ZHTJ Les théâtres de Paris.
Přiložené obrázky
Kolem Opery se pak ulicí Míru (Rue de la Paix) kolem kešky GC5XPXE Place Vendôme přijde na stejnojmenné náměstí. To bylo zbudováno na přání Ludvíka XIV. koncem 17. století. Všechny domy jsou v jednotném stylu. V jednom z nich je nenápadně ukryt hotel Ritz, ze kterého na svou poslední jízdu vyrazila princezna Diana. Uprostřed náměstí stojí místo původní jezdecké sochy krále Ludvíka XIV. bronzový vítězný sloup císaře Napoleona I.
Přiložené obrázky Přiložené obrázky
Odtud už je to jen kousek k Tuilerijským zahradám, které se rozkládají na pravém břehu řeky Seiny mezi Louvrem a náměstím Concorde. Byly původně součástí již neexistujícího Tuilerijského paláce. Z tohoto místa vzlétl v roce 1783 první balón plněný plynem s lidmi. V parku, který je ve francouzském stylu, je velké množství uměleckých děl. Takže nepřekvapí jedna z původních virtuálek GC6612 Who is She?, kde je potřeba najít a vyfotit se se sochou od Cézanna. Zajímavostí je, že autorem této virtuálky je stejně jako v případě pražské GC6F37, John Stead. Další, tentokrát nová virtuálka GC7B8WT VIRTUAL REWARD 2017-2018: LE LOUVRE je před pyramidami u Louvru u jezdecké sochy Ludvíka XIV., odkud je krásný pohled vítězným obloukem na obelisk na náměstí Concorde, a dále přes Champs-Élysées až na vítězný oblouk, což by mělo být zachyceno na fotografii. Zajímavostí listingu je, že kromě francouzštiny je v dalších 17 jazycích včetně češtiny a slovenštiny.
Přiložené obrázky Přiložené obrázky Přiložené obrázky
Jen pro zajímavost, vzdálenost těch dvou oblouků od sebe je více jak 3 km.
Palácový komplex Louvre je v současnosti využíván pouze pro výstavní účely jako jedno z největších muzeí na světě. Budoval se postupně od 16.století na místě bývalého loveckého zámečku. Rozšiřování pokračovalo až do poloviny 19. století. Rozsáhlý areál měl různé využití, dřívější sídlo králů bylo po revoluci využíváno dvořany, úředníky, později umělci a učenci. První veřejné muzeum zde bylo otevřeno v roce 1793. I Louvre má svoji tradiční kešku, vcelku vtipně umístěnou GC6PBJE Le Louvre.
Přiložené obrázky Přiložené obrázky
Na opačné straně Tuilerijských zahrad je náměstí Concorde s egyptským obeliskem. Odtud pokračuje světoznámý bulvár Champs-Élysées na náměstí Charlese de Gaulla s vítězným obloukem. Dominantami mezi ním a Seinou jsou dva velké výstavní paláce Petit Palais a Grand Palais, vybudované k příležitosti světové výstavy v roce 1900, stejně jako nádraží d'Orsay na protější straně Seiny.
Přiložené obrázky Přiložené obrázky Přiložené obrázky
Letos poprvé na bulváru Champs-Élysées v době adventu chyběly vánoční stánky, a ani vánoční výzdoba nebyla moc okázalá. Vánočních nákupů chtiví tak nejvíce okupovali obchodní dům Galeries Lafayette na bulváru Haussmann, u jehož výloh s tradiční výzdobou s pohyblivými loutkami se tísnily davy zvědavců. Posledním bodem programu v Paříži, kterého jsme se zúčastnili spolu s ostatními, byla projížďka po Seině na vyhlídkové lodi. Vyjíždělo se z přístaviště u mostu Alma, kde je třetí ze starých virtuálek GC63DB Liberty's Flame. Stojí zde původně reklamní replika pochodně ze Sochy Svobody, která získala v roce 1997 nový význam po smrtelné havárii princezny Diany, která se stala nedaleko. Stalo se z ní pietní místo a památník na tuto událost.
Přiložené obrázky
Vyhlídkovou plavbou jsme si připomněli již dříve navštívená místa, ale z jiného pohledu. Plavba trvá asi hodinu, jede se proti proudu, a po obeplutí ostrova Cité loď při zpáteční cestě ještě udělá zajížďku k Eiffelovce. Během plavby probíhá výklad v několika jazycích o míjených zajímavostech. Zvláště pohled na výzdobu některých mostů z jiného, a to správného úhlu, je pěkný, například u mostu Alexandra III., zbudovaného na počest francouzsko-ruského spojenectví, nebo patrového mostu Bir-Hakeim. Po výstupu z lodi už jen následoval rychlý přesun metrem opět na náměstí Bastilly a cesta autobusem zpět.
Přiložené obrázky Přiložené obrázky
Při pohledu na mapu kešek v Paříži je vidět neobvyklá rozmanitost. Vedle tradičních kešek je zde i možná ještě větší množství mysterek. Bohužel hodně z nich má vyšší obtížnost, která je ještě umocněna tím, že listingy jsou pouze ve francouzštině. Přesto je možné některé z nich při troše úsilí vyluštit v teple domova. Akorát umístění kešek a jejich podoba je pak typicky městská, jsou většinou na neatraktivních místech, která jsou volná, a jejich nejčastější podoba jsou magnetické mikrovky zaokapovky, či ještě hůře magnetické nanovky na kovových plotech, lavičkách či dopravních značkách. Přesto se dají některé doporučit. Zajímavá je třeba minisérie věnovaná světovým měnám s bonusovkou GC502ZD Bonus "€ $ £", která je na Montmartru, nebo minisérie s figurkami LEGO - GC50KNM Lego Mystery #1 - #4 v okolí Eiffelovky. Je zde také velké množství challenge mysterek, i první z řady po celém světě rozšířených "Master of Mystery" GC213AF.
I další typy keší, kromě webcam, která v Paříži chybí, jsou zastoupeny ve vyšším počtu. Dali jsme si tedy za cíl získat všechny typy, což se podařilo. V centru je sice jen jediný letterbox GC2KJAF Geo Tube a Paris, ale je jednoduchý a luští se doma. Keška je kousek od Eiffelovky na vcelku bezpečném místě. Akorát nečekejte uvnitř razítko, keška obsahuje pouze logbook. Wherigo kešek je sice v centru víc, ale ne všechny jsou v angličtině a některé jsou časově náročné. Jako optimální se ukázalo wherigo GC2JVJB I ♥ Paris. Obdobná jsou v mnoha městech i u nás. Cílem je najít skryté zóny u významných památek, přičemž v Paříži je to velice benevolentní, pro získání finálních souřadnic stačí 5 ze 40. Takže i pro běžné turisty, kteří se pohybují s celou skupinou, to není problém, pouze je třeba počítat s tím, že vlastní keška je kousek od výchozích souřadnic. I multicache jsou poměrně hojně zastoupeny, problémem je délka jejich trasy. Ale i zde bylo jednoduché a rychlé řešení v podobě GC6QJH4 Myri@m Reviens! #18: Le Funiculaire De Montmartre, která je věnovaná pozemní lanovce na Montmartru. Vyluštit je možno jak rychle na místě, tak i dopředu doma díky ověřovači. Keška je sice na velice exponovaném místě, ale díky hintu lze i tak bez problémů odlovit. Virtuální kešky byly zmíněny v textu. Jsou tam i nějaké další, ale ty jsou náročnější, protože buď vyžadují návštěvu více míst, nebo jsou dále od centra. A možná ještě nějaké časem přibydou. Nakonec jsem si nechal oblíbené earthcache. I těch je v Paříži poměrně dost a jsou velice kvalitní, a tedy i náročné. U většiny z nich je nutné si pořádně přečíst listing, případně i odkazované stránky, a na samotném místě zkoumat, porovnávat, hledat. Otázek, které je potřeba zodpovědět, bývá několik. Earthcache jsou věnovány většinou použitým materiálům pro výstavbu jednotlivých staveb, takže jsou earthcache u katedrály Notre-Dame GC4GKEE Le Lutetién de Notre-Dame, u Louvru GC6JDKD Paris Index Fossils či u baziliky Sacre-Coeur GC27K4E Montmartre la blanche. Všechny jsou věnovány stavebnímu kamenu, který má název "lutetian stone", což je vápenec z období lutét v eocénu, ve kterém před 40-50 miliony let vznikl, a podle nalezišť v okolí Paříže také dostal své jméno. Tomuto stavebnímu kamenu vděčí město za nádherně bílé stavby. Další pěkné earthcache jsou u obelisku na náměstí Concorde GC1MN5Y Les crapauds de l'obélisque de la concorde, a hned vedle v Tuilerijských zahradách GC5RX2X Welcoming stones. A pokud někdo earthcache moc nemusí, tak pro něj existuje jednoduchá volba na Champs-Élysées u jednoho světoznámého obchodu - GC6Y1AR Gold and Diamonds are forever.
Co tedy říct závěrem? Spojení geocachingu s poznáváním není problém, záleží na tom, jaký zájem převáží, ale i pokud je to poznávání s návštěvou památek, tak i zde se najde prostor pro odlov pár kešek. Na druhé straně při intenzivnějším geocachingu si turista užije aspoň pohled zvenku na světoznámé památky a nasaje atmosféru velkoměsta. Zrovna v období adventu byly u Notre-Dame a Sacré-Coeur dlouhatánské fronty, a kvůli bezpečnostním kontrolám se čekalo na vstup dlouho, takže jsme prohlídku těchto kostelů vynechali. I na Eiffelovce přes ranní dobu a zimní období trvalo skoro 2 hodiny (i díky poruše pokladen) než jsme se dostali nahoru. Za dva dny jsme nachodili kolem 40 km a dohromady odlovili skoro 50 kešek, k tomu bylo ještě tak asi 10 DNF.
PS1: I v okolí hotelu, kde se přenocovává bývají kešky. Např. v blízkosti Collégien byl nedaleko hotelu dokonce mysterkový obrazec GC58G1B ATMO MC'14 #Bonus.
PS2: Cestou se při autobusových zájezdech dělají asi po 3-4 hodinách zastávky na toalety. Když přeje štěstí, může být na odpočívadle keška. Nám se poštěstilo pouze jednou, jinak byla keška vždy na vedlejším odpočívadle.
PS3: Při zpáteční cestě byla v programu zastávka na asi 1,5 hodiny v Ambergu v Německu. Zatímco většina účastníků zájezdu šla relaxovat do lázní, my to využili hlavně pro odlov místní webcam GCN345 Amberger Marktplatz.
Přiložené obrázky  • 2Fotka
lemrousek
led 04 2018 21:01

Vaši reportáž jsem si ráda přečetla, přestože Paříž samotná mě moc pozitivně nezaujala...

    • 0
Fotka
MikiHamza
led 05 2018 14:29

Nadšený turista: Super! Vyjeli jsme na Ajfelovku, prošli se po Montmártru, viděli Monulízu v Lůvru, dali si večeři v hospůdce v Latinské čtvrti a projeli se lodí po Séně. A těch selfíček, co se jimi budeme chlubit známým.

Běžný turista: No, na těch fotkách v žurnálu a v televizi to vypadalo líp. A těch lidí. Všude samý fronty jak za totáče, a ještě vás šacují jak zločince, když se chcete někam podívat. Navíc mizerný počasí a všechno drahý.

Běžný kačer: Kešky mizerný, samý mikrovky zaokapový, neudržovaný, s plnejma logbůkama. Všude zamudleno, někde i policajti s kvérama, ani hledat se pořádně nedalo. Mysterky neřešitelný, ertkešky těžký, aspoň pár virtuálek se dalo.

Nadšený kačer: Další země vybarvena, všechny typy kešek jsme v pohodě dali. Naštěstí bylo hnusně a moc mudlů nebylo, navíc nás při lovu nikdo neobtěžoval blbýma otázkama, co tady hledáme. A kromě pár déenefek jsme všechno v pohodě našli.

    • 3
Fotka
lemrousek
led 05 2018 16:06

:-)

    • 0
Fotka
panzerstepan
led 08 2018 14:36

Pekne pocteni. V Parizi jsem byl jeste pred kesovanim v roce 2006. Dneska uz me tam nezlaka ani soucasna akce Transavii na zpatecni letenky za 1200,-.

 

Koukam ze jste si to paradne uzili.

    • 0

Červenec 2024

P Ú S Č P S N
1234567
891011121314
15 161718192021
22232425262728
293031    

Poslední komentáře

Poslední příspěvky

Reklama