Přejít na obsah


Fotka
- - - - -

Budapešť virtuální

Příspěvek od MikiHamza , 30 říjen 2018 · 5 199 Zobrazení

Budapešť virtuální

Hlavní město Maďarska je oblíbeným cílem turistů, včetně milovníků geocachingu. Jedna z největších evropských metropolí má bohatou historii. V 1. st. př.n.l. se zde usídlili Keltové, koncem 1. st. n.l. si na pravém břehu Dunaje vybudovali Římané osadu Aquincum, která ale byla v období stěhování národů opuštěna. V oblasti se pak střídali Hunové, Ostrogóti, Langobardi, Avaři, Slované, aby se zde nakonec v 10. století usadili Maďaři. Jedním z jejich sídel byl dnešní Starý Budín (Óbuda) u bývalého Aquinca. Na levém břehu byla vystavěna osada Pešť. Slibný rozvoj byl přerušen vpádem Mongolů v 13. století, po němž byla na kopci Várhegy vybudována kamenná pevnost, která se stala až do 16. století sídlem uherských králů. Kolem ní bylo založeno nové město - Budín (Buda). Pešť i Budín v následujících stoletích vzkvétaly až do vpádu Turků, kteří město ovládali od roku 1541 do roku 1686, kdy bylo dobyto Habsburky. Během turecké nadvlády se změnilo i obyvatelstvo, místo křesťanů sem přišli pravoslavní Srbové, Arméni či Řekové, a dokonce Židé, ke kterým se Turci chovali lépe než později křesťané. Naopak Habsburkové během dobývání nechali povraždit mnoho muslimů a Židů. Město se z válek vzpamatovalo, začalo opět růst, a z Bratislavy sem bylo přeneseno sídlo Uherska. Po rakousko-uherském vyrovnání v roce 1867, kterým byl uznán maďarský stát, pak 1. ledna 1873 byla spojením 3 částí - Budína, Starého Budína a Pešti - vytvořena metropole Budapešť. Ta se bouřlivě rozvíjela a konkurovala Vídni až do 1. světové války. Po jejím konci a rozpadu Rakouska -Uherska vzniklo Maďarsko, které ale bylo rozlohou pouze třetinou bývalého Uherska, takže hlavní město se mohlo zdát zbytečně velké. Ale i přesto jeho rozvoj pokračoval a vznikaly nové čtvrti. V současnosti má Budapešť i se satelity asi 2,5 mil. obyvatel a patří mezi 10 největších evropských měst (nepočítáme-li Rusko).
Budapešť - Dunaj

Nejznámějšími dominantami Budapešti je vrch Gellért se sochou Svobody a citadelou, hradní kopec Várhegy s královským palácem, Rybářská bašta a Matyášův chrám na pravé straně Dunaje, a budova parlamentu a bazilika sv. Štěpána na straně levé. Turisty i místními je oblíbený městský park Városliget, ve kterém kromě již zrušeného zábavního parku Vidámpark je třeba zoologická zahrada, cirkus, termální lázně či kopie hradu Vajdahunyád.
Maďarsko je z hlediska geocachingu specifické. Na rozdíl od ostatních evropských zemí je zde dominantní vlastní systém geocaching.hu, který má trochu odlišný způsob publikování i logování kešek, než je na geocaching.com. Např. pro zalogování kešky na maďarském systému je potřeba zjistit kód, který může být jak v kešce, tak i někde jinde, což by mělo eliminovat neoprávněné logy. Dříve vznikaly kešky většinou v maďarském systému, a na světovém jich bylo pomálu. Ty pak vznikaly publikací kešek založených na jejich systému současně i na gc.com, přičemž listingy v angličtině jsou oproti maďarské verzi většinou redukované. Maďarský systém vznikl již v roce 2001, přičemž je zde ještě hodně aktivních kešek z "pravěku" geocachingu, tj. let 2001 až 2003, které jsou obzvláště atraktivní pro statistikové fanatiky a lovce "Jasmer challenge" kešek. Mezi nimi vévodí virtuální kešky, kterých zde "přežilo" velké množství. V Evropě jedině Londýn měl větší množství virtuálních kešek než Budapešť, a tato situace zůstala i po výjimečném povolení publikace nových virtuálních kešek v letech 2017-2018. Přitom je zajímavé, že v Budapešti přibyly pouze dvě nové virtuální kešky. Pro lovce "bezkrabičkových" kešek jsou zde bohatá loviště, i když i zde občas "lovné zvěře" ubyde.
Původní virtuální kešky na rozdíl od těch "nových" nebyla svázány takovými podmínkami, kde zůstala jen možnost vyfocení (se u) něčeho nebo zjištění něčeho. Některé se podobaly spíše současným multinám, mysterkám či letterboxům (ve smyslu hledání něčeho podle popisu trasy či hledaného, ne tedy přítomností razítka).
Jedním z případů je dnes již archivovaná GC99CB AQVINCVM, kde je potřeba najít místo dle popisu pro zjištění údaje. Logování není zamknuto, takže se dá stále zalogovat, zřejmě i bez zaslání potřebných údajů ownerovi. Její maďarská verze, na kterou se dá podívat přes "Related Web Page", přitom stále existuje, ale je zcela změněna na multicache.
Další dvě virtuálky v Budapešti od stejného ownera jsou aktuálně mimo provoz z důvodu nemožnosti se o ně starat. I tyto lze nadále logovat. Virtuálka GC4A7A View from Gellert hill požaduje pouze fotku na místě, zatímco GC998D Short break na nábřeží Dunaje naproti parlamentu zase jen zaslání zjištěného údaje, což ale zřejmě při víc jak roční neaktivitě ownera málokdo udělá a raději připojí též fotku. Kousíček od ní je GCGFQ9 Me and the House of Parliament… and Irene. Tady je vyžadována pouze fotka s parlamentem v pozadí, takže překvapí obtížnost D4. Ta je převzata z maďarské verze, kde jsou úkoly pro zalogování trochu komplikovanější. Možná proto je tato asi nejsnadnější budapešťská virtuálka i zároveň nejoblíbenější.
Budapešť - parlament

Virtuálka GC86C7 In the Court of King Mathias je příkladem multikešky. Musí se navštívit čtyři místa na hradním vrchu, a na každém zjistit jedno slovo z hesla.
Budapešť - hradní vrch

Podobně komplikovaná je i GC4ED4 Turkish Relics, kde je potřeba navštívit tři místa s pozůstatky budov z dob osmanské nadvlády a zjistit šest písmen hesla. Otázkou je, zda-li je zaslání hesla nutné, když owner není od roku 2010 aktivní. Logující většinou připojují nějakou fotku z navštíveného místa.
Nejnavštěvovanější virtuálkou v Budapešti je GCH50Z Synagogue. Je u synagogy v Pešti, ve které je dnes Židovské muzeum. Zatímco maďarská verze byla změněna na multicache, u světové není žádná podmínka pro zalogování, takže to je asi ten důvod, proč má nejvíc FI logů, když ani není potřeba přiložit fotku.
Další virtuálky už jsou trochu dál od historického centra. Na kopci Gellért je ještě jedna, a to GC8C38 Treasure in the mountain. Úvodní souřadnice vás přivedou před uzavřený vstup do jeskyně, další na vyhlídku s modelem města. Ani tato virtuálka nemá žádnou podmínku pro zalogování. U Dunaje pod kopcem je pak GCD429 Statue, Chapel, Cross. Jak už název napovídá, jedná se opět o multikešku, kde se heslo získá složením údajů zjištěných na třech místech. Jejich souřadnice se dají zjistit z maďarské verze, která je na multicache aktuálně změněná.
Další virtuálka, která se nachází u pozůstatků protiletecké pozorovatelny z 2. světové války na kopci Kis Svábhegy je výjimka potvrzující pravidlo. Pro zalogování GCCC0E Small Svábhill (Kis Svábhegy) je podmínkou najít na místě fyzickou kešku a zapsat se do logbooku. Takže je to v podstatě obyčejná tradička. Navíc hodnocení obtížnosti D1/T1 je velice podhodnocené, od nejbližšího parkoviště je potřeba po pěšinkách vylézt na zalesněný kopec, samotná keška je kus od pěšiny v prudkém srázu v pozůstatku kamenné zdi. Hint pro hledání samozřejmě chybí.
Budapešť - fyzická virtualní cache

Další problematická virtuálka je GCGF99 Church and Huntig castle (v názvu je chybka, správně má být "Hunting"). Maďarská verze je aktualizovaná na multikešku s upravenými souřadnicemi a podmínkami. Virtuálka má ukázat pozůstatky kostela ze 13. století. Ty jsou ale na tak zarostlém oploceném pozemku, že není absolutně nic vidět. I částečně opravené základy loveckého zámečku krále Matyáše nejsou přístupné. Na druhou stranu owner neklade na hledače žádné podmínky, dokonce ani návštěvu místa.
Budapešť - lovecký zámeček

Další virtuálka GCF1D8 Cedar of Lebanon je poměrně špatně dostupná. Nachází se nad okrajovou rezidentní čtvrtí nad níž je rozlehlý park. Na jeho kraji, ukrytý mezi zahrádkami, roste mohutný libanonský cedr. Tady stačí zjistit číslo udávající plochu parku z informační tabule. Ta byla ale vyměněna za jinou, kde se rozloha parku se změnila. Ale číslo je potřeba opět pouze pro logování na maďarském serveru.
Budapešť - libanonský cedr

V části Óbuda je jednoduchá virtuálka GCGF9K In case of rain. V malém parčíku je skupinka bronzových soch s deštníky. Takže i když není pro zalogování uvedená žádná podmínka, každý se většinou se sochami vyfotí.
Budapešť - sousoší v čtvrti Óbuda

Jedna ze dvou nových virtuálek v Budapešti - GC7B766 Neumann János - je věnována, jak by všichni ajťáci měli vědět, otci moderních počítačů, který je znám spíše pod jménem John von Neumann, které používal po přestěhování z Uher do Ameriky. Jeho busta, u které je potřeba se vyfotit, se nachází v parku u Dunaje v blízkosti Rákócziho mostu.
Virtuálka GCGF9Z Wekerle apartment je na centrálním náměstí rezidenční čtvrti Weckerle, postavené ve 20. letech 20. století. I tato keška původně byla ve formě multicache, na kterou byla upravena pro maďarský web. Sice zůstaly souřadnice tří míst pro návštěvu, ale opět nejsou v listingu žádné podmínky pro logování.
Zajímavé místo ukazuje GCGFKG Guardtower ve čtvrti Óhegy. V překladu to znamená Starý kopec, a stejně jako nedaleká Újhegy, což znamená Nový kopec, byly v minulosti vinicemi. Na začátku 19. století zde byla vystavěna v romantickém stylu strážní věž kvůli zlodějům hroznů. Tady se stačí vyfotit s věží.
Budapešť - strážní věž

GCGFKB A real (but virtual) GEOcache je u zajímavé budovy Maďarského národního geologického institutu. V maďarské verzi změněné na multicache se musí zjišťovat údaje venku i uvnitř budovy. V aktuálním listingu sice zůstaly obrázky pro zjišťování hesla, v textu ale žádná podmínka pro logování není.
Budapešť - geologický institut

GCF5D3 Pine-wood in the City je jednoduchá virtuálka v borovém hájku na kraji městského parku u neoznačeného hrobu, kde je potřeba zjistit letopočet na něm vyrytý. Ale jestli současný owner, který má adoptovaných několik prehistorických kešek, a byl aktivní naposledy v roce 2016, kontroluje správnost zaslaných odpovědí, je otázkou.
Budapešť - památník v městském parku

Další bezproblémová virtuálka GCGFA1 Underpass Classic je u starého podchodu pod železniční tratí před stanicí Nyugati. I zde jsou připojeny obrázky, kde zjistit v blízkosti vchodů dvě části hesla pro zalogování, ale podmínka je z listingu stejně vypuštěna.
Budapešť - podchod

Poslední stará virtuálka GC5905 Level-crossing with gates at Rákosrendezõ je jen kousek dál na stejné železniční trati u přejezdu se závorami. Pokud chce někdo zjistit heslo, které opět pro zalogování potřebné není, musí jednu jeho část zjistit při spuštěných závorách a druhou při zvednutých. Problém je v tom, že tato trať je velice frekventovaná a závory jsou víc dole, než nahoře, takže čekání na změnu stavu bývá hodně dlouhé.
A nakonec ještě jedna virtuálka, jejíž osud je zatím nejasný. Na poslední chvíli byla publikovaná a současně disablovaná GC7B9HY Párisi Udvar (Virtual Reward) v krásné historické pasáži na ulici Terenciek v centru Peště. Podmínkou pro zalogování jsou fotky v pasáži, která je ale kvůli opravám nyní uzavřena. Otevřít by se měla v prosinci, takže pro lovce FTF bude napínavé čekání na její znovuotevření.
Z uvedeného přehledu je vidět, že většina virtuálek je nestandardních a současným požadavkům moc neodpovídají. I s jejich logováním je to ve většině případech pofiderní, a závisí to na zodpovědnosti každého, aby si zalogoval jen ty, které skutečně navštívil. Ale s ohledem na jejich vzácnost se snad nenajde někdo, kdo by požadoval jejich zrušení, takže by mohly jít do archivu snad jen na příkaz ownerů, kteří ale již většinou nejsou aktivní.

 

A ještě malý dodatek. Vedle virtuálek jsou ještě v Budapešti i earthcache, které jsou jim podobné tím, že také nemají fyzickou krabičku s logbookem. U nás známe série tradičních kešek, mysterek, multin, letterboxů i wherigo. V Budapešti je série earthcache u Přírodovědného muzea s geologickou expozicí na náměstí Ludovika tér. Před budovou je rozmístěno asi 30 vzorků hornin, z nichž téměř každá má svojí earthcache. V řadě kamenů dlouhé tak 100 m je tedy 26 earthcache, které mají na svědomí tři autoři.
Budapešť - kámen u muzea

Budapešť - logo přírodovědného muzea - ještěrka

Budapešť - série earthcache

Nakonec ještě aktuální přehled měst v Evropě, která mají nejvíce virtuálních kešek. Kromě celkového počtu je uveden i počet "starých" a "nových" pro porovnání.
Londýn 41 (32+9)
Budapešť 20 (18+2)
Berlín 19 (2+17)
Paříž 16 (3+13)
Brno 13 (0+13)
Praha 12 (2+10)
Vídeň 12 (0+12)
Helsinky 11 (1+10)
Hamburk 10 (2+8)
Lisabon 9 (3+6)
Kodaň 7 (1+6)
Bratislava 7 (0+7)
Hannover 7 (0+7)
Dublin 6 (4+2)
Madrid 6 (0+6)
Mnichov 6 (1+5)
-----------------------
Karlovy Vary 5
Plzeň 3
Ostrava 2
Nymburk 2
Prostějov 2
Náchod 2  • 0Únor 2021

P Ú S Č P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425 26 2728

Poslední komentáře

Reklama