Přejít na obsah
- - - - -

Petra - centrum - detail


Petra - centrum - detail

Centrum Petry, kde se setkává několik vádí, s hlavní obchodní ulicí. Vlevo od ní jsou pozůstatky římského Velkého chrámu. Vedle něj je Temenova brána, naproti vpravo pak chrám Okřídleného lva. Za nimi je nabatejský chrám Qasr al-Bint. Nad nimi je kopec s pozůstatky křižáckého hradu. Vpravo pod střechou jsou pozůstatky kostela z 5. st.n.l. s mozaikami, za ním další menší kostely.


    • 0


    Reklama