MapGenerator v4.4 - GENERÁTOR PUNTÍKATÝCH MAP

Příklad vygenerované mapy dle níže uvedené url adresy:

Terenní mapa ČR

URL adresa:

mapgen.php?cht=t,Dots&chtm=Czech Republic&chs=wx640&chm=Grayed terrain&chdot=-1,3,ff0000,-1,-1,No&chm=Grayed terrain

Značka cht

cht=t,<typ> ... určuje typ mapy

Dots - generuje průhlednou vrstvu jen s puntíky bez podkladové mapy, což méně zatěžuje server a nemá žádné omezení počtu vygenerovaných map za den

DotsMap - generuje podkladovou mapu s puntíky, podkladové mapy jsou získávány požedavkem zaslaným googlu, kde je ve free verzi bez API klíče omezení na 1000 map denně a s API klíčem 25000 map denně. Podkladové mapy jsou proto na straně serveru gc.cz cachovány, takže limity budou pravděpodobně mnohem vyšší, ale jsou stále

Značka chtm

chtm=<jméno> ... oblast předdefinované mapy nebo

chtm=<Custom> ... oblast mapy nebo

Jméno předdefinované mapy se shoduje se jménem státu nebo kontinentu.

V případě mapy Custom jsou parametry oblasti určené značkou chgeo.

Značka chs

chs=[w|h]x<rozmer> ... rozměry výsledného obrázku (použije se vždy jen jeden parametr - výška nebo šířka)

wx<rozmer> - určuje šířku obrázku (výška bude automaticky dopočtena)

hx<rozmer> - určuje výšku obrázku (šířka bude automaticky dopočtena)

Značka chgeo

chgeo=<lat>,<lon>,<width>,<height>,<zoom> ... určuje oblast mapy použitou jako podklad pro zakreslení puntíků

Pro zakreslení puntíků v místě nalezených keší se používá statická mapa Google. Parametry předané v této značce slouží k určení toho, jaký výřez mapy bude od Googlu požadován.

<lat>,<lon> - určuje zeměpisné souřadnice středu mapy šířku obrázku (výška bude automaticky dopočtena)

<width>,<height> - určuje rozměr mapy v bodech. Oba rozměry musí být v ontervalu <200 - 640>

<zoom> - určuje přiblížení mapy a tím i úroveň zobrazení podrobností. Hodnota musí být v ontervalu <1 - 21>, pro mapu typu terrain je je nejvyšší hodnota 15.

S určením parametrů oblasti může pomoct googlův čaroděj.

Značka chdot

chdot=<GcCzID>,<size>,<color>,<from>,<to>,<heat> ... určuje způsob vykreslování puntíků na mapu

<GcCzID> - určuje ID uživatele na server geocaching.cz. Podle tohoto ID se zjistí seznam nalezených keší pro zakreslení puntíků.

<size> - velikost puntíků (čtverečků) v bodech, pro heat=Yes jde o poloměr

<color> - barva puntíků, pro heat=Yes je barva ignorována a vždy bude použit barevný přechod od červené po žlutou

<from>,<to> - určuje data počátku a konce období, v kterém mají být nálezy zobrazené na mapě. Hodnota -1 znamená od prvního nálezu resp. do posledního nálezu

<heat> - přikazuje generátoru indikovat hustotu nálezů v daném místě změnou barvy od červené po žlutou

Značka chm

chm=<jméno stylu> ... určuje předdefinovaný styl použitý pro zobrazení informací na mapě

chm=<seznam stylů> ... určuje styly použité pro zobrazení informací na mapě (viz. Google dokumentace nebo jeho čarodějný nástroj), a to včetně základního charakteru mapy, parametru maptype=roadmap, terrain, satellite nebo hybrid.

Předdefinované styly jsou:

Další ukázky

Šedá terénní ČR Barevná terénní ČR Barevná roadmap ČR Šedá roadmap ČR Hranice států Hranicce států a okresů Satelitní ČR Vlastní styl Průhledná heat ČR