MapGenerator v4.5 - GENERÁTOR PUNTÍKATÝCH MAP

Příklad vygenerované mapy dle níže uvedené url adresy:

Terenní mapa ČR

URL adresa:

mapgen.php?cht=t,Dots&chtm=Czech Republic&chs=wx640&chm=Grayed terrain&chdot=-1,3,ff0000,-1,-1,No

Značka cht

cht=t,<typ> ... určuje typ mapy

Dots - generuje průhlednou vrstvu jen s puntíky bez podkladové mapy, což méně zatěžuje server a nemá žádné omezení počtu vygenerovaných map za den

DotsMap - generuje podkladovou mapu s puntíky, podkladové mapy jsou získávány požadavkem zaslaným googlu, kde je použitím API klíče omezení na počet map denně. Podkladové mapy jsou proto na straně serveru gc.cz cachovány, takže limit by neměl být tak snadno překročen

MapBkg - generuje jen podkladovou mapu, podkladové mapy jsou získávány požadavkem zaslaným googlu, kde je použitím API klíče omezení na počet map denně. Podkladové mapy jsou proto na straně serveru gc.cz cachovány, takže limit by neměl být tak snadno překročen

Značka chtm

chtm=<jméno> ... oblast předdefinované mapy nebo

chtm=<Custom> ... oblast mapy nebo

Jméno předdefinované mapy se shoduje se jménem státu nebo kontinentu.

V případě mapy Custom jsou parametry oblasti určené značkou chgeo.

Značka chs

chs=[w|h]x<rozmer> ... rozměry výsledného obrázku (použije se vždy jen jeden parametr - výška nebo šířka)

wx<rozmer> - určuje šířku obrázku (výška bude automaticky dopočtena)

hx<rozmer> - určuje výšku obrázku (šířka bude automaticky dopočtena)

Značka chgeo

chgeo=<lat>,<lon>,<width>,<height>,<zoom> ... určuje oblast mapy použitou jako podklad pro zakreslení puntíků

Pro zakreslení puntíků v místě nalezených keší se používá statická mapa Google. Parametry předané v této značce slouží k určení toho, jaký výřez mapy bude od Googlu požadován.

<lat>,<lon> - určuje zeměpisné souřadnice středu mapy šířku obrázku (výška bude automaticky dopočtena)

<width>,<height> - určuje rozměr mapy v bodech. Oba rozměry musí být v ontervalu <200 - 640>

<zoom> - určuje přiblížení mapy a tím i úroveň zobrazení podrobností. Hodnota musí být v ontervalu <1 - 21>, pro mapu typu terrain je je nejvyšší hodnota 15.

S určením parametrů oblasti může pomoct googlův čaroděj.

Značka chdot

chdot=<GcCzID>,<size>,<color>,<from>,<to>,<heat> ... určuje způsob vykreslování puntíků na mapu

<GcCzID> - určuje ID uživatele na server geocaching.cz. Podle tohoto ID se zjistí seznam nalezených keší pro zakreslení puntíků.

<size> - velikost puntíků (čtverečků) v bodech, pro heat=Yes jde o poloměr

<color> - barva puntíků, pro heat=Yes je barva ignorována a vždy bude použit barevný přechod od červené po žlutou

<from>,<to> - určuje data počátku a konce období, v kterém mají být nálezy zobrazené na mapě. Hodnota -1 znamená od prvního nálezu resp. do posledního nálezu

<heat> - přikazuje generátoru indikovat hustotu nálezů v daném místě změnou barvy od červené po žlutou

Značka chm

chm=<jméno stylu> ... určuje předdefinovaný styl použitý pro zobrazení informací na mapě

chm=<seznam stylů> ... určuje styly použité pro zobrazení informací na mapě (viz. Google dokumentace nebo jeho čarodějný nástroj), a to včetně základního charakteru mapy, parametru maptype=roadmap, terrain, satellite nebo hybrid.

Předdefinované styly jsou:

Další ukázky

Šedá terénní ČR Barevná terénní ČR Barevná roadmap ČR Šedá roadmap ČR Hranice států Hranicce států a okresů Satelitní ČR Vlastní styl Průhledná heat ČR