Přejít na obsah


Fotka
* * * * * 1 hlasy

Toskánsko

Příspěvek od MikiHamza , 12 květen 2018 · 46 845 Zobrazení

reportáž
Toskánsko

Toskánsko je kraj v Itálii na severozápadě Apeninského poloostrova. Je poměrně hornaté, nížina je pouze kolem řeky Arno. Ve starověku bylo osídleno Etrusky, pak se dostalo po nadvládu Říma, po jehož pádu se vládci kraje střídali. Nejznámějšími byl rod Medici, který v 14. a 15. století vtiskl Toskánsku svou podporou umění renesanční podobu, kterou si podrželo do dneška. Díky tomu je vyhledáváno nejen milovníky historie a umění, ale i dobrého jídla a pití, protože Toskánsko je domovem světoznámého vína Chianti a daří se zde olivovníkům. Krajina je malebná, charakteristickými stromy jsou štíhlé cypřiše a košaté pinie mezi vinicemi a sady olivovníků, s domy rozesetými po kopcích. I když Toskánsko má na pobřeží Ligurského a Tyrhénského moře pár letovisek, hlavním cílem návštěvníků jsou světoznámá města se svou zachovalou historickou architekturou a spoustou muzeí s uměleckými díly. Podívejme se, co vedle toho nabízí milovníkům geocachingu.
Toskánsko - krajina v okolí San Gimignano

 

Florencie
Současnou metropolí Toskánska je Florencie, ležící v údolí řeky Arno. Byla založena římskými vojsky při cestě z Říma na sever. Ve středověku se zde střídali vládcové, osud města ovlivňovaly spory mezi papeži a římskými císaři. Největšího rozkvětu město dosáhlo za vlády Medicejských, kdy se v 15. století stalo kolébkou renesance. V té době zde působili umělci jako Michelangelo Buonarroti, Benvenuto Cellini či Donatello. Nejvýznamnějšími budovami ve městě jsou církevní stavby a paláce bohatých rodů. Dominantou je Dóm, neboli katedrála Santa Maria del Fiore (Sv. Panny Marie Květné), u které se snoubí gotický styl s renesancí, v jejímž stylu byla dostavěna majestátní kopule architektem Filippo Brunelleschim. Jak je u místních kostelů obvyklé, tak jeho součástí není věž, ale samostatně stojící zvonice navržená malířem Giotto di Bondone, po němž nese jméno. Naproti vchodu do katedrály je pak baptisterium (křestní kaple) San Giovanni (Sv. Jana Křtitele).
Florencie - Dóm

Florencie - Dóm s baptisteriem a zvonicí

Florencie - Dóm - interiér

Florencie - Campanile di Giotto

Návštěva těchto tří objektů je jedním z hlavních cílů návštěvníků Florencie, takže zde nechybí několik kešek, které s nimi souvisejí. Tradiční keška GCQMZ0 Fiore nostro, fiorisci ancora je věnována oslavné básni na katedrálu. Vlastní budovou a použitým stavebním materiálem se zabývá earthcache GC7A13V Florence Cathedral. Kvůli jedné z nových virtuálních kešek - GC7B7PH Just in time! - Paolo Uccello's Clock - je potřeba vystát frontu u vstupu a vyfotit se s netradičními hodinami uvnitř jinak vcelku strohého interiéru. Druhá virtuální keška - GC7B6KH The Thunderstorm - připomíná bouři z roku 1601, kdy byla úderem blesku sražena z vrcholu kopule koule s křížem, a na místě jejího dopadu je dnes v dlažbě mramorový disk, u kterého je potřeba se vyfotit.
Dalším významným kostelem je nedaleká bazilika Santa Maria Novella patřící řádu Dominikánů, která je opět spojením gotiky a rané renesance na románském základu. Na její výzdobě v podobě fresek, maleb i sepulkrálních památek se podíleli významní umělci.
Florencie - Santa Maria Novella

Nedaleko stojící bazilika San Lorenzo (Sv. Vavřince) je jedním z největších a zároveň i nejstarším kostelem ve městě, který byl vysvěcen již roku 393. Současná renesanční podoba ale vznikla až koncem 15. století. V kostele jsou pohřbeni příslušníci rodu Medici. Posledním místem odpočinku dalších významných osobností je pak bazilika Santa Croce (Sv. Kříže) nalézající se na stejnojmenném náměstí. Jsou zde pohřbeni třeba Michelangelo, Galileo Galilei či Machiavelli. Je s podivem, že tyto tři chrámy vlastní kešku nemají, stejně jako Tempio Maggiore (Velká synagoga) z konce 19. století, která vzhledem připomíná chrám Hagia Sophia v Istanbulu.
Florencie - Santa Croce

Florencie - Piazza Santa Croce

Florencie - Dante Alighieri - socha

Z dalších významných staveb je ve Florencii nejznámější Palazzo Vecchio (Starý palác). Původně to bylo opevněné sídlo vlády městské republiky z počátku 14. století. Sídlili tu Medicejští, dnes je zde radnice. U vchodu před radnicí na Piazza della Signoria stojí jedna z nejznámějších soch světa, David od Michelangela. Dnes je zde pouze kopie, originál je v galerii Academia. Společnost mu dělá sousoší Herkules a Kakus. Další sochy jsou v podloubí sousední budovy Loggia dei Lanzi.
Florencie - Palazzo Vecchio

Florencie - Palazzo Vecchio

Florencie - Palazzo Vecchio - vstup

Florencie - Loggia Del Lanzi

Mezi náměstím s radnicí a řekou Arno je palác Uffizi, kde je dnes jedna z nejnavštěvovanějších galerií výtvarného umění od starověkého Říma po baroko. Budova byla postavena v 16. století pro úředníky Medicejských, a už v té době sloužily galerie budovy k expozici uměleckých děl. Další významný palác se nachází na druhé straně řeky Arno. Palác rodiny Pitti byl stavěn v 15. a 16. století. Na konci 19. století byl chvíli i královskou rezidencí, dnes je zde galerie Pitti a muzeum uměleckých řemesel s díly klenotníků a zlatníků. Při cestě mezi paláci Uffizi a Pitti se musí přejít řeka Arno po Ponte Vecchio (Starý most), který byl vystavěn na místě původního římského mostu v roce 1345. V 16. století na něm byla postaveny krámky řezníků, kteří byli nahrazeni zlatníky na příkaz Medicejských. Nad krámky totiž vedla krytá Vasariova chodba (Corridoio Vasariano) spojující paláce Vecchio a Pitti. Této chodbě je věnována multicache GC38E8J QRidoio Vasariano. Jak název napovídá, postup je určován QR kódy umístěnými při její trase, poslední pak odhalí umístění kešky u paláce Pitti. Na mostě v místě, kde je výhled na řeku, je tradiční keška GC3X1GD Old Bridge a řece Arno věnovaná earthcache GC66BPR Arno River.
Florencie - Palazzo Uffizi

Florencie - Palazzo Pitti

Florencie - Ponte Vecchio

Ponte Vecchio - Benvenuto Cellini

Pěkný výhled na Florencii je z Piazzale Michelangelo, které je na kopci jihovýchodně od centra. Dominantou náměstí je další kopie sochy Davida. Je zde i tradiční keška GC4NEHH Florence a earthcache GC5ENG0 C'era una volta un lago ... a Firenze, která připomíná, že v době pleiocénu zde bylo velké jezero. Také zde začíná multicache GCZTBD PIAZZALE MICHELANGELO, která vás přivede k nedalekému kostelu Abbazia di San Miniato al Monte, kolem kterého se rozkládá hřbitov, kde jsou pohřbeni další významní obyvatelé města. Hřbitovu je věnována tradiční cache GC6APWH Geocontrollo, která jako jedna z mála ve městě snad snese i srovnání s keškami u nás.
Florencie - Piazzale Michelangelo

Florencie

Florencie - San Miniato al Monte

Při pohledu z Michelangelova náměstí dolů k řece zaujme kamenná věž San Nicolo s bránou jako pozůstatek po městském opevnění. Nedaleko ní je památník lidem, kteří se podíleli na odstraňování následků poslední velké záplavy při rozvodnění řeky Arno v roce 1966, kdy zde zahynulo 39 lidí a bylo poškozeno mnoho památek. Těmto lidem je věnována keška GCZ3YZ Angeli del Fango (andělé z bahna). Ničivým záplavám je ještě věnováno pěkné wherigo GC5GF0T Floods of Florence, které při procházce kromě zajímavých informací ukáže i místa se známkami po dřívějších záplavách. Na několika zastaveních je potřeba zodpovědět otázky, ale vzhledem k tomu, že wherigo je kromě italštiny i v angličtině, tak to nečiní problém, navíc když špatné odpovědi nejsou nijak penalizovány.
Florencie - Torre San Niccolo

Arno - mosty

Ve Florencii se narodilo, nebo zde působilo mnoho významných osobností. Narodil se zde a působil renesanční básník Dante Alighieri. Jemu a jeho životní lásce a inspiraci je věnována jednoduchá multicache GC1H2GP Dante e Beatrice, která přivede na místa s jejich životy spojená. Žil zde nějaký čas i rodák z Pisy, astronom a fyzik Galileo Galilei, který zde kromě muzea má i kešku GC13WP7 Galileo's House u domu, kde zde pobýval. Svoji kešku má i sochař a zlatník Benvenuto Cellini či vynálezce Antonio Meucci, který je považován spolu s Grahamem Bellem za objevitele telefonu.
Florencie - muzeum Danta

Florencie - muzeum Galilea

Pisa
Hlavní město stejnojmenné provincie leží na řece Arno asi 10 km od jejího ústí do Ligurského moře. Byla založena snad Řeky už ve 13. století př. n.l., pak patřila Etruskům, Římanům a ve středověku byla samostatnou republikou, která ovládala i Sardinii a Korsiku. Její přístav soupeřil důležitostí s Janovem, ale po prohře s ním v námořní bitvě roku 1284, a postupným zanášením ústí řeky bahnem, začal jeho význam upadat. V roce 1405 se Pisa dostala pod nadvládu Florencie, a tím Medicejských, kteří prospěli rozvoji města. Turistickým lákadlem města je na severním okraji historického středu ležící Piazza dei Miracoli (Pole či Náměstí zázraků). Nacházejí se zde podobné stavby jako ve Florencii, tj. Duomo di Pisa (katedrála Panny Marie Nanebevzaté), baptisterium (Battisterio di San Giovanni) a zvonice. Díky středověkému šlendriánu je v současnosti nejznámějším objektem právě zvonice (Torre Pendente), všeobecně známá jako šikmá věž. I když bylo původním záměrem postavit tehdy koncem 12. století nejvyšší věž na světě, tak kvůli mělce založeným základům na měkkém podloží se začala brzy naklánět. S přestávkami a snahami o narovnání byla stavba dokončena koncem 14. století s menší než plánovanou výškou. Protože naklánění věže stále pokračovalo, byly provedeny v 90. letech minulého století práce na stabilizaci věže s jejím mírným narovnáním, takže dnes je opět přístupná turistům. Takováto rarita si zaslouží mít nějakou kešku, takže šikmá věž má dvě. Starší virtuálku GC8C7D Lean on Me a earthcache GC298ZE Torre pendente di Pisa, kde si prohloubíte znalosti o stavbě i záchraně věže. Všem zajímavým objektům na Poli zázraků, kde je navíc i hřbitov (Camposanto Monumentale) a budovy bývalé nemocnice (Ospedale Nuovo di Santo Spirito) a opery (Palazzo dell'Opera), sloužící dnes k výstavním účelům, je věnováno pěkné wherigo GC5J7AR Piazza dei Miracoli. Je opět dvojjazyčné, u každého objektu je potřeba zodpovědět otázku, aby bylo možno pokračovat dál. Samotná keška je pak v blízkosti výchozího místa.
Pisa - Piazza Dei Miracoli

Pisa - baptisterium

Pisa - dóm a šikmá věž

Pisa - Museo delle sinopie

Historické centrum Pisy, rozdělené na čtyři části podle názvů kostelů, je turisty méně navštěvované. V centru je náměstí Piazza dei Cavalieri s výstavnými paláci od architekta Vasariho. Pisa je známým univerzitním městem, první univerzita zde byla založena roku 1343, tedy 5 let před Karlovou univerzitou v Praze. K místní univerzitě patří i nejstarší botanická zahrada v Evropě založená roku 1544. Univerzitám je věnována multicache GC263GC 3 Universita.
Pisa - Piazza dei Cavalieri

Pisa - Piazza Dei Cavalieri

Pisa - Cosimo I

V některým místech zůstaly kolem centra zachovalé hradby s bránami. U severní brány Porta a Lucca je malé archeologické naleziště s pozůstatkem Neronových lázní, kde je keška GC70PAR Baths of Nero - Bagni di Nerone.
Pisa - Neronovy lázně

Další tradiční keška - GC6Z3T7 San Zeno - je u stejnojmenné severovýchodní brány a kostela.
Pisa - brána

V Pise působili dva známí matematici - Leonardo Fibonacci a Ulisse Dini - kteří tu mají své kešky, a jak jinak, než mysterky. Na rodáka Galilea Galilei pak zbyla tradiční keška u oslavné malby místního streetartového umělce.
Pisa - Ulisse Dini

 

Lucca
Lucca je hlavním městem stejnojmenné provincie a leží asi 25 km severovýchodně od Pisy v rovině. Byla založena Etrusky, pak patřila Římanům, Langobardům, aby pak byla jedním z prvních samostatných měst s malými přestávkami až do připojení k Itálii roku 1860. Jednou ze zajímavých epizod bylo, že od roku 1331 patřila Lucemburkům a spravoval ji Karel IV., který městu vrátil roku 1339 samostatnost. Lucca má trochu odlišný charakter od renesanční Florencie a Pisy. Je zde více památek z románského období a navíc si město jako jedno z mála zachovalo kompletní systém opevnění kolem historického centra z roku 1650. Vstup do města je možný pouze bránami v hradbách, vjezd aut je tedy značně omezen.
Lucca - opevnění

Lucca - bastion

Lucca - brána

Lucca - hradby - korzo

Zajímavou připomínkou římské éry je náměstí Piazza Anfiteatro, které vzniklo na místě amfiteátru, jehož materiál použili místní pro stavbu domů v okolí, takže zůstal zachován jeho oválný tvar. Je mu věnována mysterka GC5NMB7 Piazza Anfiteatro? Dominantami středu města je několik vysokých zvonic kostelů, např. katedrály sv. Martina (Cattedrale di San Martino), baziliky sv. Michaela (San Michele in Foro) či baziliky sv. Fridolína (Basilica di San Frediano). Nejznámější je ale věž Guinigi, jediná zachovalá z původních obranných věží v centru města. Je v románsko-gotickém stylu a charakteristická je "zahradou" se stromy na vrcholku. Má dokonce i svou kešku GC5Z5NT Torre Guinigi, kvůli které se naštěstí nemusí jít nahoru na věž.
Lucca - San Michele in Foro

Lucca - San Francesco

Lucca - San Frediano

Lucca - Torre Guinigi

Několik kešek je na opevnění, protože ve zdech se vždy najde nějaká škvíra pro mikrovku. Zajímavé jsou zejména průchody pro pěší v bastionech, kde je třeba GC795ZY Il Bastardo nebo GC6VPT6 Sortita Baluardo di San Martino.
Lucca - bastion - chodba

Mimo centrum je jižně za nádražím středověký akvadukt ukončený vodojemem, s keškou GC2FC03 Il Tempietto.
Lucca - vodojem

 

Siena
Siena leží přibližně uprostřed Toskánska jižně od Florencie a je též hlavní městem provincie. Byla založeno až Římany, i když Etruskové tuto oblast obývali již dříve. Významu nabyla až ve středověku, kdy byla Siena samostatnou republikou. Je to dobře zachovalé středověké město, protože se vyhnulo bombardování ve 2. světové válce. Je vystavěno na kopci převážně z cihel a má zachovalé opevnění.
Siena

Centrem města je Piazza del Campo, jedno z nejkrásnějších italských náměstí, které má tvar mušle. Na něm se nachází Palazzo Pubblico, cihlová gotická stavba, vedle níž je 102 m vysoká věž Torre del Mangia ze 14. století. Na náměstí jsou i další výstavní paláce.
Siena - Il Campo

Siena - Palazzo Pubblico

Druhou významnou stavbou města je gotická katedrála Santa Maria Assunta. Tady začíná zajímavá multicache GC3XCB9 Santa Caterina da Siena, která je věnována místní populární světici a místům s ní spojenými. Jinak už jsou v Sieně pouze tradiční kešky. Většina z nich je věnována kontrádám (contrade), což jsou městské části. Rozdělení města na dnešních 17 kontrád vzniklo ve středověku pro potřeby mobilizace obyvatel. Dříve sloužily kontrády i jako cechy, každá měla své vlastní povolání. Kontrády mají své symboly, podle nichž jsou pojmenovány, dále mají svou vlajku, heslo, kostel se svým svatým, kašnu a muzeum. Dodnes je zachován koňský dostih zvaný palio, který se koná na náměstí, a ve kterém soutěží zástupci kontrád. Série kešek jednotlivých kontrád je tak rozmístěna rovnoměrně po celém městě.
Siena - kontrády

Siena - Tartuca - vlajka

Siena - Tartuca - kašna

Siena - Torre

Ve městě se často setkáte se sochami tzv. Kapitolské vlčice. Podle pověsti totiž Sienu založili Senius a Aschius, synové Rema, kteří si ji po jeho zavraždění bratrem Romulem vzali za symbol města.
Siena - San Cristoforo

Siena - Santa Maria dei Servi

Siena - San Guiseppe

 

San Gimignano
San Gimignano je menší městečko, ležící v provincii Siena v kopcovité oblasti na západ od Sieny. Oblast byla obývána Etrusky a pak Římany, pozůstatkem po nich je zřícenina hradu Castel Vecchio jihozápadně od San Gimignana s keškou GCH21E Castelvecchio. V 10. století byla osada opevněna, největší rozmach nastal ve 12. století, protože byla při křižovatce obchodních cest. V okolí se pěstovalo hlavně víno, šafrán a olivy, což zůstalo zachováno do současnosti. Samostatnost města ukončil mor v roce 1348, který tak zdecimoval obyvatelstvo, že se pak raději sami připojili k Florencii. Pro město jsou charakteristické hranolové obranné věže budované bohatými měšťany i jako výraz bohatství. Z původních 72 věží zůstalo do dneška zachovaných 14.
San Gimignano - vstup

San Gimignano - věže

San Gimignano - Piazza della Cisterna

Nejvýznamnější sakrální stavbou ve městě je románská bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Santa Maria Assunta). Nejvyšší věž ve městě je u radnice (Palazzo Comunale), ve které je dnes muzeum. Věž Torre Grossa je přístupná a je z ní pěkný výhled na okolí. Přímo pod věží je centrální náměstí Piazza della Cisterna, kterému název dala podzemní nádrž na sběr dešťové vody, nad kterou je postavena kašna, která byla ve středověku zdrojem vody pro město. Další zdroj, přírodní pramen, byl mimo městské opevnění.
San Gimignano - výhled na Piazza della Cisterna

San Gimignano -  pohled na Rocca di Montestaffoli

Pěkný výhled je také od kešky GC69A7 Tuscan View, která je u pozůstatků pevnosti Montestaffoli hned za hradbami města.
San Gimignano - pohled z vyhlídky

San Gimignano - San Girolamo

I další dvě kešky jsou mimo opevněné město, ze kterého je potřeba sejít z kopce dolů a projít hradbami branou Porta delle Fonti, kde je tradiční keška GCTD3N LA GEO-FRANCIGENA # 8 # LE FONTI ze série věnované středověké obchodní a poutní cestě Via Francigena, vedoucí z Francie do Říma. Hned kousek vedle je earthcache GC6DJZ2 Fonti Medievali u veřejného pramene.
San Gimignano - brána

San Gimignano - Fonti Medievali

Geocaching
Výše uvedená místa jsme navštívili v rámci třídenního poznávacího zájezdu s cestovní kanceláří. První den byl věnován Florencii, druhý Sieně a San Gimignanu s večerním posezením na nedaleké místní farmě včetně ochutnávky tradičních produktů, třetí pak návštěvě měst Pisa a Lucca. Kromě shlédnutí nejznámějších pamětihodností byl geocachingovým cílem odlov všech typů kešek, což se nakonec podařilo s výjimkou webcam, protože jediná v Itálii je v Miláně. To je ale jediný klad, protože jinak je úroveň kešek v Itálii, nebo alespoň na Apeninském poloostrově bídná až prachmizerná. Jedinými trochu světlejšími výjimkami jsou nefyzické kešky, tj. virtuálky, earthcache a wherigo, když odhlédneme od krabičky a posuzujeme pouze vlastní hru. Je téměř pravidlem, že owneři se o své kešky nestarají. Spousta z nich je mimo provoz delší dobu, půl roku, rok i více není výjimkou. Přitom logy NA místní kačeři nepoužívají. Občas někdo provede obnovu, jsou to většinou cizí turisté, a keška tak i přes disable funguje. Hodně kešek je ztracených a nejsou přitom disablované. Takže je potřeba si před pokusem o nalezení kešky ověřit její stav. Ale i to může být zavádějící, protože někteří lovci, a nemusí to být našinci, logují FI i v případě, že najdou práznou skrýš. Například ve městě Lucca je v centru 12 tradičních kešek, z toho bylo 6 disable a další 3 tam nebyly, takže jsme našli jen 3. Další problémem je kvalita schránek. Pokud někomu vadí tiktakovka nebo filmovka za okapem, tak místní kešky jsou ještě o nějakou úroveň níže. V lepším případě jsou zde nanovky, většinou s plným logbookem, umístěné na zamudlených místech. Běžnější jsou různé miniaturní ampulky nebo jen malé plastové pytlíčky se zmuchlanými papírky, často vlhkými, ukrytými na nemožných místech s nepřesnými hinty. I když jsme byli čtyři vcelku zkušení hledači, občas jsme měli problém kešku najít. Pouze ve třech případech jsme našli něco, co by se dalo nazvat standardní keškou, jak ji chápeme u nás. Ale třeba jediný nalezený letterbox GC7F335 Letters from Angers byla tradička, kdy schránkou byla zrezlá malá krabička od bonbónů, obsahující vedle vlhkého papírku na zalogování i kousek linolea s vyřezanými číslicemi - souřadnicemi mystery kešky ve Francii - zastrčená ve škvíře ve zdi hradeb, kam zatékala při dešti voda. Asi se počítá, že jak tužku, tak i podušku s razítkovacím inkoustem si každý nosí svou.
Pisa - cache

Přesto mnohé kešky mají poměrně dost FP, hlavně ty na turisticky atraktivních místech. No, kdo by nedal FP kešce na Ponte Vecchio ve Florencii? To by bylo jako nedat FP kešce na Karlově mostě.
Florencie - cache GCZTBD

 

Event ve Florencii
I když jsme o tom uvažovali, nakonec jsme žádný event v Toskánsku neuspořádali, protože jsme nevěděli, kdy a kde přesně budeme, a zda na to bude čas. Před cestou jsme ale zaznamenali, že ve stejný den, kdy budeme ve Florencii, tak se tam bude před katedrálou konat event GC7K32R Adventures in Florence: A Meet and Greet, uspořádaný americkou kačerkou. Až během dne po domluvě s průvodkyní, která upravila termín odjezdu z Florencie, jsme dostali možnost se eventu zúčastnit. Sice jen na chvilku, protože jsme museli spěchat na nedaleké nádraží, odkud nám odjížděl vlak na předměstí Florencie, kde na nás čekal autobus, aby nás odvezl na ubytování. Ale i tak jsme měli možnost si chvilku pokecat s kolegy z různých zemí. Kromě naší silné čtyřky z Moravy a organizátorky s manželem z Georgie se eventu zúčastnili ještě dva Finové, jedna Němka a tři Italové, z nichž pouze jeden byl místní, a navíc ještě přišel až po našem odchodu, protože se zdržel v práci, neboť v Itálii Velký pátek není svátek. Organizátorka byla velice spokojená s hojnou účastí, protože přihlášeni byli jen čtyři Italové, z nichž jeden nakonec vůbec nedorazil. Prý ani u nich v Americe to není s účastí na eventech žádná sláva a nevěřila, že na podobné akce se ve srovnatelně velkém městě (Brně) scházívá vždy pár desítek místních, aby si pokecali z cizím kolegou. Jen po rychlém přesunu z eventu na místo srazu u nádraží nás pěkně naštvalo, že jsme nakonec odjížděli o půl hodiny později kvůli jednomu ztracenému členu zájezdu, takže bychom bývali mohli zůstat na eventu déle, kdybychom to bývali byli věděli.
Florencie - event

 

Závěr
Už poněkolikáté jsme si ověřili, že při účasti na běžném poznávacím zájezdu je možno se věnovat geocachingu. I naše průvodkyně potvrdila, že občas se ve skupině podobní podivíni vyskytnou. Průvodci přitom bývají vstřícní a chápaví při umožnění individuálního programu. Nevýhodou je, že člověk je vázaný časově i místně, při soukromé cestě by byl svobodnější. Výhodou pak je, že se nemusí starat o zajištění dopravy a ubytování, přičemž při slevových akcích může zájezd s cestovní kanceláří vyjít i levněji, než individuální cesta hromadnou dopravou nebo vlastním autem.
Kešky v italských městech za moc nestojí. Pokud však je hlavním cílem poznávání památek, návštěva muzeí a galerií, či gastronomie, a geocaching je jen doplňkem, budete spokojeni. A Toskánsko je v takovém případě skvělá volba.  • 4Toskánsko máme projeté vcelku hodně. Bez cestovek (chápu, že někdy se jinak nedá), auto+stan. Naposledy jsme zkusili poznávací zájezd s cestovkou asi před desíti lety do Říma. Hned druhý den ráno jsme zjistili, že řídit se dle průvodkyně, tudy cesta nevede a hned jsme se odpojili. Přesvědčovala nás, že musíme jít na sedmou ranní do Vatikánu, jinak se tam nedostaneme. Když jsme přijeli a viděli tu frontu, odpojili jsme se od skupiny, prošli památky ve městě a v pozdních odpoledních hodinách se vrátili do Vatikánu, již bez front. 

Stejně tak to funguje ve Florencii v galerii Uffizzi. Ráno obrovská fronta, odpoledne nikdo a večer v sezóně mívali otevřené až do osmi do večera.

Pokud by se chtěl někdo vydat do Florencie, doporučuji kemp nad městem Camping Michellangelo 43°45'43.146"N, 11°16'5.733"E. 15 minut pěšky a člověk je v centru. A ještě má ze stanu krásný výhled. :-)

Kešky v Itálii moc neřeším, protože tam z 50% nejsou. Spíš ty mimo město, při cestě nebo v menších městech (i když tam nejsou) nás přivedly na zajímavá místa. Samozřejmě to většinou byly "zaokapovky". Takže lovím (ostatní v rodině mi to jen tolerují) pouze pokud zbude chvilka volného času, jinak samotné hledání nemá moc význam a je lepší si užít město bez koukání do displeje.

    • 0
Fotka
MikiHamza
kvě 24 2018 11:24

Díky za užitečný tip na kemp, mohlo by se to někomu hodit. Je to na kopci hned vedle Piazzale Michelangiolo (viz fotka - kemp je hned za vrcholkem za sochou), takže je to skutečně kousíček od centra. Pro ty, co přijedou do Florencie autem, je to ideální, jezdit do centra autem bych si netroufl.

Florencie - Monte

Jinak zájezd s cestovkou je spíše nouzovka pro líné. Většinou průvodci účastníky honí jak zdutou kozu, a člověk nakonec pořádně nevidí nic, většinou je čas jen na pár selfíček u vybraných míst, aby se stihl program. Taky preferujeme jet autem a mít vlastní program. 

    • 0

Pokud někdo bude požadovat vyšší standard, doporučuji u Luccy http://www.locandavignailaria.it . Pěkný penzion mimo město, hlavně postavený na skvělé restauraci. Nevýhoda je absence bazénu, kdy by se člověk po celém dni ve městě rád osvěžil. 

Zrovna v této restauraci jsme se bavili s číšníkem ohledně řízení v Itálii a říkal, že když jel nedávno do Neapole autem, tak tam měl na silnici strašný strach. :-) 

Ale Toskánsko je plné krásných míst k přenocování, ať pod stanem nebo pod střechou.

    • 0

Zdá se, že camp Camping Michellangelo v současné době nefunguje - našli jsme bránu zavřenou bez vysvětlení. Nový camp ve Florencii se jmenuje Camp in town (43°45'54.400"N, 11°18'56.443"E) a je asi 5 km od centra - nabízí autobusové spojení přímo k centru, ale výhled na město bohužel nemá. Zato bazén a supermoderní recepci.

Informace z článku jsme využili, takže díky za rady. Mělo to smysl.

    • 0

Květen 2021

P Ú S Č P S N
     12
3456789
10111213141516
1718 19 20212223
24252627282930
31      

Poslední komentáře

Reklama