Přejít na obsah


- - - - -

Obecná pravidla internetové soutěže Geocaching.cz


Organizátor

Organizátor soutěže je majitel domény geocaching.cz, pan Michal Babec, Radějov ev.č. 344, 696 67 Radějov, IČ 68025947. (dále jen „Organizátor“)

Doba trvání soutěže

Doba trvání soutěže je od 17.10.2013 do 17.12.2013.


Způsob a podmínky účasti v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která v době trvání soutěže založí a aktivně využívá blog na stránkách organizátora (geocaching.cz).

Účas Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry v celkovém rozsahu ani v jednotlivých případech ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství, než jaké určí organizátor, ani nejsou oprávněni požadovat na místo výher peněžité plnění. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.

Průběh soutěže a výhra


Pro vítěze je připravena jedna hlavní výhra Garmin Oregon 600Pro. Každý uživatel, který založí na webu geocaching.cz v období od 17.10.2013 do 17.12.2013 vlastní blog, je zařazen do soutěže o nejlépe hodnocený blog. Každý uživatel může odstoupit ze soutěže oznámením organizátorům na jejich e-mail. Do soutěže jsou zařazeny příspěvky a hlasy vložené do 17.12.2013. Ze soutěže jsou vyřazeny blogy zástupců serveru a organizátora. Jsou zakázány snahy zmanipulovat hodnocení, takovéto pokusy (ať už pozitivní nebo negativní) budou anulovány.


Způsob určení výherce a předání výher

Uživatelé webu geocaching.cz mohou hodnotit příspěvky jednotlivých blogů. Hodnocením příspěvků určují, který blog je nejlépe hodnoceným. Výběr vítězného blogu proběhne ve dvou fázích. V první fázi proběhne výběr uživatelů, kteří ve svém blogu budou nejaktivnější (počtem svých příspěvků). V druhé fázi proběhne výběr na základě průměrného hodnocení blogu.

V průběhu soutěže budou oceněné drobnou pozornosti nejpovedenější příspěvky, které vybere redakce webu geocaching.cz

Výherci budou organizátorem kontaktováni na e-mailové adrese, kterou poskytli při registraci na webu geocaching.cz.


Všeobecné podmínky

Nedodržováním nebo nerespektováním pravidel je uživatel ze soutěže vyloučen . Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla soutěže, případně akci zastavit, přerušit či odložit. Tato oficiální pravidla jsou k dispozici v sídle organizátora.
  • 0


0 Comments

Reklama