Přejít na obsah


- - - - -

Obecná pravidla internetové soutěže Geocaching.cz


Organizátor

Organizátor soutěže je majitel domény geocaching.cz, GEO fashion s.r.o., Komenského 579, 272 01 Kladno, IČ: 24145301, DIČ: CZ24145301. (dále jen „Organizátor“)

Doba trvání soutěže

Doba trvání soutěže je od 17.10.2013 do 17.12.2013.


Způsob a podmínky účasti v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která v době trvání soutěže založí a aktivně využívá blog na stránkách organizátora (geocaching.cz).

 

Účas Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry v celkovém rozsahu ani v jednotlivých případech ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství, než jaké určí organizátor, ani nejsou oprávněni požadovat na místo výher peněžité plnění. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.

Průběh soutěže a výhra

 

Pro vítěze je připravena jedna hlavní výhra Garmin Oregon 600Pro. Každý uživatel, který založí na webu geocaching.cz v období od 17.10.2013 do 17.12.2013 vlastní blog, je zařazen do soutěže o nejlépe hodnocený blog. Každý uživatel může odstoupit ze soutěže oznámením organizátorům na jejich e-mail. Do soutěže jsou zařazeny příspěvky a hlasy vložené do 17.12.2013. Ze soutěže jsou vyřazeny blogy zástupců serveru a organizátora. Jsou zakázány snahy zmanipulovat hodnocení, takovéto pokusy (ať už pozitivní nebo negativní) budou anulovány.


Způsob určení výherce a předání výher

Uživatelé webu geocaching.cz mohou hodnotit příspěvky jednotlivých blogů. Hodnocením příspěvků určují, který blog je nejlépe hodnoceným. Výběr vítězného blogu proběhne ve dvou fázích. V první fázi proběhne výběr uživatelů, kteří ve svém blogu budou nejaktivnější (počtem svých příspěvků). V druhé fázi proběhne výběr na základě průměrného hodnocení blogu.

 

V průběhu soutěže budou oceněné drobnou pozornosti nejpovedenější příspěvky, které vybere redakce webu geocaching.cz

 

Výherci budou organizátorem kontaktováni na e-mailové adrese, kterou poskytli při registraci na webu geocaching.cz.


Všeobecné podmínky

Nedodržováním nebo nerespektováním pravidel je uživatel ze soutěže vyloučen . Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla soutěže, případně akci zastavit, přerušit či odložit. Tato oficiální pravidla jsou k dispozici v sídle organizátora.


  • 0


0 Comments

Reklama